Nowe łożysko może być wykorzystywane w punktach kontrolnych, urządzeniach spawalniczych, stołach podziałowych lub piłach łańcuchowych. Łożyskowane pierścienie obrotowe od igus stosowane są głównie w aplikacjach wymagających wysokiego poziomu niezawodności – często w połączeniu z dużymi prędkościami obrotów i wysokimi obciążeniami.

Łożysko obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego wyposażone jest w elementy przesuwne znajdujące się pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi pierścieniami, które wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej. Tworzywo sztuczne iglidur J minimalizuje tarcie oraz zużycie bez konieczności smarowania. Firma igus obecnie opracowała inteligentne łożysko obrotowe (SRB) w formie łożyska PRT.W z rodziny isense.

 Czujnik zużycia zamontowany w szczelinie pod elementami przesuwnymi odmierza obniżenie osiowe czoła pierścienia łożyska obrotowego (SRB), które jest rezultatem ścierania, a następnie przekazuje informację do modułu komunikacyjnego icom – wyjaśnia René Achnitz, dyrektor działu biznesowego ds. łożysk iglidur. – Po porównaniu tej informacji z wcześniej określonym wskaźnikiem zużycia właściwym dla danego zastosowania, poprzez moduł icom możliwe jest wyznaczenie odpowiedniego czasu przeprowadzenia wymiany.

Moduł komunikacyjny otrzymuje dane dotyczące czujnika i poprzez WLAN wysyła informacje do wymaganych urządzeń końcowych użytkownika. Taki system gwarantuje wymianę w odpowiednim czasie oraz uniknięcie nieplanowanych przestojów maszyny, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność podczas produkcji.

Źródło: igus

Źródło: www.magazynprzemyslowy.pl